Ako je to s materiálom vhodným na pokrytie podlahy? image 0

Ako je to s materiálom vhodným na pokrytie podlahy?

S drevom to ide, ak si vyberieme:

 • drevené laminované veľkoplošné dosky s dobrou rozmerovou stálosťou, ktoré neabsorbujú vlhkosť,
 • kvalitne vysušené (najviac 8 % vlhkosti) a impregnované prírodné drevené dosky so spojmi na pero a drážku,
 • klasickú doskovú palubovku položenú na trámikoch, pod ktorou môže byť zabudovaný len priamovýhrevný elektrický systém,
 • drevenú podlahovú krytinu, ktorú odporučil výrobca podlahového vykurovania a je označená piktogramom; určite to nebude buk ani kanadský javor, ktoré sú mimoriadne citlivé na výkyvy teploty a vlhkosti,
 • vhodnú hrúbku dreva: pritenké sa rozsuší, veľmi hrubé zase izoluje proti prestupu tepla viac, ako treba. Osvedčená hrúbka je 15 mm.

Poučenie: Čím lepšie tepelnoizolačné vlastnosti povrchu, tým menší výkon podlahového kúrenia možno dostať z rovnakej plochy. Preto napríklad drevené parkety potrebujú kvalitnejšiu tepelnú izoláciu uloženú pod systémom podlahového kúrenia ako keramická dlažba. Drevená či keramická podlaha – každá potrebuje takú skladbu, aby na ňu nepôsobilo vlhko a nerovnosti.

… pričom je dôležité, aby:

 • teplota drevenej vykurovanej podlahy neprekračovala 27 °C;
 • výkon káblov podlahového vykurovania nepresiahol 80 W/m2;
 • sa na reguláciu teploty v miestnosti s podlahovým vykurovaním nainštalovaným pod drevenou krytinou použili termostaty vybavené podlahovým aj priestorovým snímačom;
 • v skladbe podlahy bola zvlášť kvalitná tepelná izolácia - drevo má lepšie tepelnoizolačné účinky ako keramika;
 • tri týždne zrela a schla betónová vrstva, v ktorej sú uložené rúrky alebo káble;
 • betónový podklad bol čistý, rovný a suchý. To, či je podklad pripravený na inštaláciu ďalších vrstiev, možno testovať gumovou rohožou, ktorá sa na noc položí na betónový podklad. Orosená rohož znamená, že betón nie je dosušený. Stavebné firmy by mali zabezpečiť meranie - objemová vlhkosť betónu nesmie prekročiť 2,7 %;
 • položeniu drevenej podlahy predchádzal šesťtýždňový proces postupného nábehu kúrenia, potom následná revízia podlahového vykurovania a tlakové skúšky;
 • sa parkety ešte pred uložením uskladnili asi na jeden týždeň do priestoru, kde budú zabudované. Takto sa dá vyvarovať vzniku škár spôsobených sťahovaním dreva;
 • sa drevená podlaha uložila na parozábranu a špeciálnu podložku pri pracovnej teplote podlahy 15 až 18 °C, teplote vzduchu 20 °C, relatívnej vlhkosti vzduchu 60 %;
 • sa pri lepení drevenej krytiny pracovalo výlučne s lepiacimi hmotami, ktoré schválil výrobca podlahového vykurovania, inak by sa mohli vyparovať škodlivé látky;
 • sa drevená podlaha fixovala o podklad napríklad celoplošným lepením;
 • sa vzhľadom na citlivosť dreva teplota znižovala alebo zvyšovala postupne - maximálne o dva stupne denne aj napriek náhlej zmene vonkajších teplôt.

Pre viac informácií nás kontaktujte

\n